RejestracjaAgnieszka Sznyk

Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa.. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Polsce. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej o Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy  i Technologii.

Inicjatorka i koordynatorka polskiej edycji międzynarodowego konkursu Value Based Healthcare Dragon’s Grant &Endorsement oraz platformy www.ekonomiazdrowia.pl

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”, „Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakosci leczenia” , „Wartość i miejsce  w systemie ochrony zdrowia terapii komórkowych i genowych na przykładzie CAR-T”

Pozostali prelegenci

Jürg Burri

Ambasador Szwajcarii

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; Country Head UBS Poland

Piotr Arak

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Liliane Brunner Halbach

Ekspert w dziedzinach Global Pharma i Life Sciences

Piotr Dardziński

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Bart Dzikowski

Dyrektor Zarządzający w Novartis Venture Fund

Neil Goldsmith

Director Strategy, BaseLaunch

Jan Krzewiński

Prezes Zarządu Polpharma Biologics Gdańsk

Jacek Jemielity

Prezes ExploRNA Therapeutics

Jordi Montserrat

Współzałożyciel i Managing Partner w Venturelab

Radosław Sierpiński

Prezes Agencji Badań Medycznych

Irma Veberič

General Manager Roche Polska

Michał Walczak

Współzałożyciel i Dyrektor Naukowy Captor Therapeutics

Michał Wszoła

Chirurg transplantolog, założyciel i prezes zarządu spółki Polbionica

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej