Relacja z 11. Polsko – Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia

Jedenasta edycja konferencji rozpoczęła się we wtorek, 22 czerwca 2021 o godzinie 9.00 wystąpieniem J.E. Pana Juerga Burri, Ambasadora Szwajcarii w Polsce oraz Michała Stępnia, Prezesa Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Moderatorami byli Pablo Padrutt, Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce oraz Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Panel dyskusyjny poprowadziła Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu INNOWO.
Organizacja konferencji Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska oraz Novartis Polska.

Wielu znakomitych gości, przedstawicieli świata nauki, biznesu i sektora rządowego znalazło się wśród prelegentów tegorocznego Forum. Każdy z nich podzielił się swoją unikatową perspektywą i doświadczeniem. Konieczność współpracy i dialogu międzysektorowego oraz międzynarodowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, ale również potrzeba ekspertyz, wymiany know-how, programów mentoringowych dla naukowców, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze do wprowadzenia na rynek swoich osiągnięć, potrzeba zmiany nastawienia uczelni wyższych w Polsce do komercjalizacji odkryć naukowych – to tylko niektóre z niezwykle interesujących wniosków tegorocznej konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz nagrań z konferencji:

Powitanie (NAGRANIE)
J.E. Mr Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce (10′)
Michał Stępień, Prezes Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej (10′)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Keynote: Jakie są czynniki wpływające na sukces innowacji w farmacji i naukach przyrodniczych odpowiednio w Polsce i Szwajcarii?
– Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (15′) (NAGRANIE)
– Neil Goldsmith, Director Strategy, BaseLaunch (15′) (NAGRANIE)
– Dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (15′) (NAGRANIE)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Część I: W jaki sposób Szwajcarii udaje się połączyć naukowców i przedsiębiorców w celu tworzenia i rozwoju firm biotechnologicznych? (NAGRANIE)
– Jordi Montserrat, Współzałożyciel i Managing Partner w Venturelab (15′)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Część II: Start-up Life-Science: perspektywa inwestora instytucjonalnego oraz założyciela. (NAGRANIE)
– Dr Bart Dzikowski, Dyrektor Zarządzający, Head of Transactions & Legal w Novartis Venture Fund; członek zarządu UZH Life Sciences Fund, Oculis S.A. i Enterprise Therapeutics (15′)
– Dr Michał Walczak, Współzałożyciel i Dyrektor Naukowy, Captor Therapeutics

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Część III: Osobiste spostrzeżenia dotyczące potencjału Polski z perspektywy szwajcarskiego eksperta (NAGRANIE)
– Dr Liliane Brunner Halbach, Ekspert w dziedzinach Global Pharma i Life Sciences

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dyskusja panelowa: Jak stworzyć środowisko sprzyjające efektywnym pracom badawczo-rozwojowym w dziedzinie farmacji i nauk przyrodniczych? (NAGRANIE)
– Irma Veberič, General Manager Roche
– Dr Radosław Sierpiński, p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych
– Jan Krzewiński, Prezes Zarządu Polpharma Biologics Gdańsk
– Prof. Jacek Jemielity, Prezes ExploRNA Therapeutics, kierownik Pracowni Chemii Bioorganicznej, Uniwersytet Warszsawski
– Dr hab. med. Michał Wszoła, Prezes Polbionica Sp. z o.o., chirurg transplantolog
– Dr Agnieszka Sznyk, Innowo (moderator)

Uwagi zamykające
Dr inż. Agnieszka Sznyk, Innowo (moderator)